Tilläggsmoduler

BG-MAX

Tilläggsmodul för möjlighet att kunna läsa in betalfiler från bank.

Swish-betalningar

Tilläggsmodulen för swish-betalningar möjliggör betalning av medlemsavgifter via swish.

Ditt medlemsregister på webben!