Rapporter

Under alternativet Rapporter finns möjlighet att skapa diverse specialrapporter.

Matrikel arrow2

En medlemsmatrikel kan bestå av många olika typer av rapporter. Konfigurationen av matrikeln sköts idag av Mawik, så ta kontakt med oss om ni önskar skapa en ny rapportuppsättning eller ändra på den befintliga.

rapporter_matrikel_knapp

 

Aktiva medlemmar med skuld arrow2

Returnerar en rapport med aktiva medlemmar med skuld till föreningen.

rapporter_aktivamedskuld_knapp

 

Aktiva medlemmar utan skuld arrow2

Returnerar en rapport med aktiva medlemmar utan skuld till föreningen.

rapporter_aktivautanskuld_knapp

Ditt medlemsregister på webben!