Om denna sajt

Eftersom Mawik Medlem WEB är under ständig vidareutveckling kan det hända att information och bilder i denna användarmanual ibland kan vara missvisande eller felaktig. Detta beror i så fall på att vi inte hunnit uppdatera denna manual efter gjorda förändringar och/eller tillägg.

En annan faktor som kan orsaka olikheter i manualen jämfört med verkligheten är att det finns väldigt många inställningar i systemet som påverkar både funktion och utseende.

Manualen förklarar varje flik i den ordning som de visas. Vi rekommenderar att ni börjar med att ta en noggrann koll på Inställningar innan ni börjar använda programmet.

De föreningar och organisationer som har specialversioner kan kontakta programtillverkaren för information om programbeskrivning för den anpassade delen!

Ditt medlemsregister på webben!