Aviseringar

Avisering kan liknas vid fakturering av medlemsavgift och används framför allt för att ”fakturera” den årliga medlemsavgiften. Även påminnelser av befintlig avisering kan göras här.

Här visas en lista med alla skapade aviseringar. Antalet skulder/medlemmar per avisering visas i kolumnen ”Skulder” och i kolumnen ”Betalda” visar hur många procent av dessa som är betalda.

Skapa ny

Via knappen Skapa ny skapas en ny avisering av medlemsavgiften.

Hantera avisering

Klicka på önskat aviseringstillfälle i listan för att visa/hantera aviseringarna som gjordes vid det tillfället.

Visa skulder utan avisering

Via denna knapp visas aviseringar som skapats automatiskt vid medlemsansökningar.

Det krävs att inställningen Inställningar – Allmänt – Inställningar – Medlemmar – Auto-avisera nya är aktiverad.

Ditt medlemsregister på webben!