Hämta rapport

Rapport skapas

När en rapport skapas/hämtas visas en förloppsindikator enligt bild nedan:

hamta_rapport

Öppna eller spara rapport

När rapporten är klar får man välja att öppna eller spara den rapportfil (pdf-format) som skapats. Hur detta val visas beror på vilken version av webbläsare ni använder.

spara_rapport

Ditt medlemsregister på webben!