Lathund – Ny medlem

Gör så här för att registrera ny medlem:

STEG 1

Registrera medlemsansökan

Gå till Registreringssidan Ange där den blivande medlemmens bas-/kontaktuppgifter. En röd asterisk (*) indikerar vilka fält som är obligatoriska och därför inte kan lämnas tomma.

Alternativt kan den blivande medlemmen själv mata in sina uppgifter om en länk till sidan läggs till på t.ex. föreningens hemsida. Adressen till registreringssidan är http://xxx.mawik.se/Register (där xxx byts ut mot er tilldelade föreningsetikett).
Alternativ 1 – E-postadress angiven

Om en e-postadress angivits vid registrering (kan ställas in som krav) kommer ett bekräftelsemejl att skickas till den angivna e-postadressen.

Vilken text som ska stå i detta mejl anges via inställningar.

Se till att det framgår i bekräftelsemejlet för ansökan hur den ansökande medlemmen gör för att betala sin medlemsavgift. Informera även att det är först efter full betalning som medlemskapet aktiveras.

Alternativ 2 – E-postadress saknas

En medlemsansökan där e-postadress saknas måste hanteras av en administratör. När ansökan sparas skickas det automatiskt ett mejl till en administratör på en förinställd e-postadress. I detta mejl framgår det att en ny medlemsansökan registrerats samt kortfattade uppgifter om den ansökande.

I mejlet finns även en länk som leder direkt till användarens registrering i Mawik Medlem WEB (kräver inloggning). Därifrån kan enkelt en medlemsansökan skrivas ut och skickas via brev till den ansökande. Innehållet i mejlet kan anpassas efter egna önskemål.

knapp_medlemsansokan

I det brev för medlemsansökan som skickas ut bör det finnas information om medlemsavgift, betalningssätt m.m. Det bör också informeras att det är först efter full betalning av medlemsavgiften som medlemskapet aktiveras.

STEG 2

Aktivera medlemskap

När den ansökande medlemmen betalat sin medlemsavgift är det dags att aktivera medlemskapet och därmed registrera personen som aktiv medlem. Detta utförs genom att söka fram den ansökande medlemmen på sidan Medlemslista. Gör urval på medlemsstatus för att snabbt hitta ansökande medlemmar.

Klicka på knappen Redigera för att ange kompletterande uppgifter och därmed aktivera medlemskapet.

Tilldela medlemsnummer

Som standard föreslås nästa lediga medlemsnummer, men det finns möjlighet att ändra det. En kontroll att angivet medlemsnummer inte redan används görs automatiskt när medlemmen sparas.

Aviserad t.o.m.

Det är viktigt att ange t.o.m. vilket datum medlemmen har betalat medlemsavgiften. Detta görs i fältet Aviserad t.o.m.

Inloggningsuppgifter

Om en e-postadress anges för medlemmen kommer ett mejl att skickas då registreringen slutförs. I detta mejl framgår det att medlemskapet har aktiverats och vilket medlemsnummer som tilldelats. Där framgår även adressen och inloggningsuppgifterna till Mawik Medlem WEB.

Ditt medlemsregister på webben!