Kolumner

Vilka kolumner som ska visas för i medlemslistan kan anges här (Inställningar – Medlemslistor – Kolumner). Endast administratörer kan se denna lista.

inst_meli_kolumner_lista

Alla tillgängliga kolumner visas i en lång lista. Varje rad i listan motsvarar en kolumn i medlemslistan, men endast de kolumner som inte är indikerad som Dold kommer att visas.

listsortering

För varje kolumn kan följande anges:

Alternativt namn Här kan ett alternativt namn anges för kolumnen. Lämnas detta fält tomt visas kolumnens originalnamn.
Kolumnbredd Kolumnbredd angivet i procent eller pixlar (beroende på om inställningen % är vald eller ej)
Sortering Sorteringsnummer för kolumnen. Anges för att bestämma i vilken ordning kolumnerna ska visas.
Dold Anger om kolumnen ska visas eller ej.  Endast de kolumner som inte är Dold kommer att visas i medlemslistan.