Inställningar

Webbsajt

box_webbsajt
Titel (prefix)Medlemsregistrets titel. Visas som sidans namn i webbläsaren och som huvudrubrik (om synlig).
Titel (postfix)Visas sist i sidans namn i webbläsaren.
Visa titelAnger om angiven titel (Titel (prefix)) ska visas som rubrik överst på sidan.
Visa startsidaAnger om startsidan ska visas/vara tillgänglig.
Visa startsideramAnger om en ram ska placeras runt startsidans innehåll.
Visa reg.sideramAnger om registreringssidans innehåll ska visas inom ramen.
Visa reg.sideram (klar)Anger om en ram ska placeras runt registreringssidans klar-sida.
Hjälplänk (publik)Länk till hjälpsida som visas före inloggning. Visas längst ned till höger på sidan.
Hjälplänk (medlem)Länk till hjälpsida som visas för medlemmar när de är inloggade. Visas längst ned till höger på sidan.
Hjälplänk (admin)Länk till hjälpsida som visas för administratörer när de är inloggade. Visas längst ned till höger på sidan.

Medlemmar

box_medlemmar
MatrikelAnger om matrikel ska vara åtkomlig för medlemmarna.
Max medlemsnrAnger det högsta medlemsnummer som tas hänsyn till då nästa leda medlemsnummer föreslås.
M.nr. skalningAnger skalningen då nästa medlemsnummer föreslås (t.ex. 10 för jämna tiotal – 9810, 9820, 9830 etc.)
M.nr offset 
Auto-lösenord 
Min-längd 
Max-längd 
Lösenordstecken 
Tvingat lösenord 
Lösenordsutskick 
Medlemskoll 
Reg.rel.år.info 
Reg.rel.år.info 2 
Reg.pris.info 
Reg.pris.info 2 
Postnr nummer 
Historikgräns 
Enkel nr-sökning 
Epost medl.ändring 
Endast medlemmar 
Visa Google Maps 
Distriktsombud medlemslista 
Postnr-koppling 
Inaktivera län-val 
Medlemskort 

Fordon

box_fordon

Vidareskickning

box_vidareskickning

Avisering

box_avisering

Notiser

box_notiser

Rapporter

box_rapporter

Epost

E-postinställningar måste anges för att möjliggöra e-postutskick från systemet. De inställningar som ska anges beror på vilket e-postadress och e-postleverantör ni använder. När inställningarna angivits är det enkelt att testa att de fungerar genom att välja knappen Testa Epostinställningar.

AvsändareAnger vem som står som avsändare på Epost-meddelandena.
Lås avsändareAnger om avsändaren alltid ska vara ovanstående Epostadress (ej kunna välja annan).
SvarsmottagareAnger om svarsmottagare (reply-to) ska användas om avsändaradressen skiljer sig ifrån Epost-inställningarna.
MottagareAnger vem som tar emot vissa Epost-meddelanden, t.ex. vid registrering av ny medlem (separera flera adresser med semikolon ; )
SMTP-HostAdressen till SMTP-servern.*
SMTP-PortPortnumret för SMTP-servern, lämna tomt för standardport.*
AnvändarnamnEventuellt inloggnignsnamn för SMTP-servern.*
LösenordEventuellt lösenord för SMTP-servern.*
SSLAnger om SMTP-servern använder SSL.*
BatchstorlekAnger hur många Epost-meddelanden som skickas i samma batch vid massutskick.
Utskick antalAnger hur många Epost-meddelanden som kan skickas åt gången vid massutskick.
Utskick periodAnger hur många sekunder som måste passera mellan varje Epost-massutskick.

* Information om inställningar för Gmail-adresser

Epost-meddelanden

box_epostmeddelande

Texter

box_texter

Google Analytics

box_googleanalytics

Ditt medlemsregister på webben!