Inställningar

Webbsajt

box_webbsajt

Titel (prefix) Medlemsregistrets titel. Visas som sidans namn i webbläsaren och som huvudrubrik (om synlig).
Titel (postfix) Visas sist i sidans namn i webbläsaren.
Visa titel Anger om angiven titel (Titel (prefix)) ska visas som rubrik överst på sidan.
Visa startsida Anger om startsidan ska visas/vara tillgänglig.
Visa startsideram Anger om en ram ska placeras runt startsidans innehåll.
Visa reg.sideram Anger om registreringssidans innehåll ska visas inom ramen.
Visa reg.sideram (klar) Anger om en ram ska placeras runt registreringssidans klar-sida.
Hjälplänk (publik) Länk till hjälpsida som visas före inloggning. Visas längst ned till höger på sidan.
Hjälplänk (medlem) Länk till hjälpsida som visas för medlemmar när de är inloggade. Visas längst ned till höger på sidan.
Hjälplänk (admin) Länk till hjälpsida som visas för administratörer när de är inloggade. Visas längst ned till höger på sidan.

Medlemmar

box_medlemmar

Matrikel Anger om matrikel ska vara åtkomlig för medlemmarna.
Max medlemsnr Anger det högsta medlemsnummer som tas hänsyn till då nästa leda medlemsnummer föreslås.
M.nr. skalning Anger skalningen då nästa medlemsnummer föreslås (t.ex. 10 för jämna tiotal – 9810, 9820, 9830 etc.)
M.nr offset
Auto-lösenord
Min-längd
Max-längd
Lösenordstecken
Tvingat lösenord
Lösenordsutskick
Medlemskoll
Reg.rel.år.info
Reg.rel.år.info 2
Reg.pris.info
Reg.pris.info 2
Postnr nummer
Historikgräns
Enkel nr-sökning
Epost medl.ändring
Endast medlemmar
Visa Google Maps
Distriktsombud medlemslista
Postnr-koppling
Inaktivera län-val
Medlemskort

Fordon

box_fordon

Vidareskickning

box_vidareskickning

Avisering

box_avisering

Notiser

box_notiser

Rapporter

box_rapporter

Epost

box_epost

Epost-meddelanden

box_epostmeddelande

Texter

box_texter

Google Analytics

box_googleanalytics

Ditt medlemsregister på webben!