Aviseringsinställningar

Aviseringsinställningar påverkar avisering/fakturering av medlemsavgiften.

Belopp

inst_allm_aviseringsinst_belopp

Här bestäms om ett fast belopp för medlemsavgiften ska användas för alla medlemmar eller om beloppet ska bestämmas utifrån den avgiftskategori som medlemmen är kopplad till.

Konfiguration

inst_allm_aviseringsinst_konfiguration
Antal påminnelserAntal påminnelser som ska användas.
Ange ett värde mellan 0 och 2.
Dagar för påminnelser
Dagar för inaktivering
Betalningsvillkor (dagar)
Nyavisering (månader)

Ditt medlemsregister på webben!