Inaktivera medlemmar

När medlemsavgiften inte betalats i tid efter att påminnelse 1 och påminnelse 2 skickats kan man välja att inaktivera de medlemmar som inte betalat.

1. Välj inaktivering

Välj Inaktivering som den typ av åtgärd som ska utföras.

inaktivering_sidhuvud

 

2. Välj  medlemmar för inaktivering

check_alla_ingenAlla medlemmar som är aktuell för inaktivering visas i en lista. Klicka på Markera alla/ingen om samtliga medlemmar i listan ska inaktiveras.

check_enOm inte alla i listan ska inaktiveras kan man manuellt välja medlemmar genom att bocka i/ur dessa i listan.

 

3. Inaktivera

Klicka på knappen Inaktiverainaktivering_sidfot

En PDF-fil med en lista på de inaktiverade medlemmarna kan hämtas genom att klicka på knappen Hämta dokument efter inaktiveringen.inaktivering_hamta_pdf


Inaktivering kan endast utföras efter Påminnelse 2 utförts.

Ditt medlemsregister på webben!