Skriva ut avikopior

De aviseringar som gjorts kan granskas och skrivas ut på nytt i efterhand. Detta gör man via valet Avikopior.

1. Välj avisering

Välj den avisering som du önskar ta fram kopia för, genom att först välja det år som aviseringen gjordes (aktuellt år är alltid förvalt) och sedan önskat aviseringstillfälle.avikopior_sidhuvud

2. Välj medlemmar

check_alla_ingenAlla medlemmar som aviserades vid valt aviseringstillfälle visas i en lista. Klicka på Markera alla/ingen om samtliga medlemmar ska inkluderas i avi-kopian.

check_enOm inte alla ska med så kan man manuellt välja medlemmar som ska med genom att bocka i/ur dessa i listan.

3. Hämta kopia

Klicka slutligen på knappen Hämta kopia för att hämta en PDF-fil med AVI-kopia på vald avisering.avikopior_sidfot

Välj att öppna eller spara PDF-filen.aviseingskopia_pdf

 

Den text som är kopplad till aviseringen kan redigeras i efterhand genom att gå till Inställningar -> Innehåll -> Texter.

Ditt medlemsregister på webben!