Registrera betalningar

Utförda medlemsbetalningar registreras (prickas av) via valet Avibetalning. Endast betalningar som har aviserats kan prickas av i detta läge. Nya medlemmar som blivit uppmanade till betalning via registreringsbekräftelse finns inte tillgängliga i detta läge. Dessa nya medlemmar aktiveras manuellt genom att redigera dessa och då sätta datum för ”aviserad t.o.m.”.

1.  Sök medlem som betalt

Sök fram den medlem som betalt genom att ange medlemsnummer eller bocka i medlemmen direkt i listan.avibetalningar_sidhuvud

2. Granska och bekräfta betalning

Den medlem som sökts visas i ett avpricknings-formulär där man kan granska medlemsaviseringen och sedan markera (bocka i) den som betald. Vid avprickning direkt i huvudlistan visas aldrig detta formulär.avibetalningar_avprickning

3. Ange betal-/avprickningsdatum

avibetalningar_sidfot

4. Slutför

Slutför avprickningen av betalningar genom att klicka på knappen Pricka av.

Ditt medlemsregister på webben!