Påminn via e-post

Medlemmar som har aviserats via e-post kan även påminnas via e-post. Som standard finns det en länk i det mejl som skickas ut vid avisering. Denna länk används för att hämta och visa aviseringsfakturan. När medlemmen klickar på länken registreras detta i systemet och man kan då se att medlemmen hämtat fakturan.

OBS! Detta är en funktion för att påminna hämtning av faktura och tanken är att denna påminnelse ska skickas ut i god tid före fakturans förfallodatum. Blanda inte ihop detta alternativ med Påminn utebliven betalning.

1. Visa medlemmar att påminna

Välj År och Aviseringstillfälle som ska hanteras.

hantering_paminnepost_sidhuvud

År

Här visas alla årtal som det finns aviseringar med fakturor som inte hämtats. Det är årtalet aviseringen utfördes som visas och inte årtalet aviseringen gäller. Det senaste årtalet är förvalt.

Om det inte finns något att välja i denna lista betyder det att det inte finns några aviseringsmejl att påminna. 

Aviseringstillfälle

Här visas alla aviseringar som utförts det valda året. Datum och tidpunkt visas för varje avisering och även vem som utfört aviseringen och hur många medlemmar som ännu inte hämtat aviseringsfakturan (alltså inte klickat på länken i mejlet).


2. Välj medlemmar att påminna

Alla medlemmar som aviserats via e-post vid det valda aviseringstillfället visas i en lista. De medlemmar som inte hämtat fakturan (klickat på länken) väljs (bockas i) automatiskt. Resterande medlemmar indikeras med grön bakgrund.

hantering_paminnepost_lista

Kontrollera och bocka eventuellt i/ur medlemmar som ska eller inte ska påminnas.

Listan består av följande  fem kolumner:

Medlemsnr

Medlemmarnas medlemsnummer. Listan är sorterad på detta fält.

Namn

Medlemmarnas för- och efternamn.

Faktura hämtad

I denna kolumn visas information om hämtning av fakturan.

För de medlemmar som aldrig klickat på länken i mejlet (för att hämta fakturan) står det texten Nej i denna kolumn. Att dessa inte klickat på länken kan även bero på att mejlet inte nått fram till mottagaren av olika anledningar.

Belopp

Fakturans belopp inkl. moms.

Bet

Anger om medlemmen betalat fakturan eller ej (Ja/Nej).


3. Skicka påminnelse

Klicka på knappen Skicka påminnelse när önskade medlemmar är markerade i listan. En påminnelse kommer då att skickas via mejl till dessa medlemmar. Texten i detta påminnelsemejl finns att ange under inställningar.


OBS! Kontrollera den inställda påminnelsetexten som nås via inställningar innan utskicket görs. Ett påbörjat utskick kan inte avbrytas, så var noga med att rätt text och medlemmar väljs.

 

Ditt medlemsregister på webben!