Påminn utebliven betalning

När medlemsavgiften inte betalats i tid kan man välja att skicka ut en påminnelse till de medlemmar som inte betalat ännu.

1. Välj åtgärd

Välj vilken typ åtgärd som ska utföras – Påminnelse 1 eller Påminnelse 2

paminn_sidhuvud

 

2. Välj  medlemmar för påminnelsen

check_alla_ingenAlla medlemmar som är aktuell för vald påminnelse visas i en lista. Klicka på Markera alla/ingen om samtliga medlemmar ska inkluderas i påminnelsen.

check_enOm inte alla ska påminnas kan man manuellt välja medlemmar genom att bocka i/ur dessa i listan.

 

3. Påminn

Klicka på knappen Påminn. Det kommer då att skapas en PDF-fil med med den påminnelse som valts. paminn_sidfot

 


Påminnelse 2 kan endast utföras efter Påminnelse 1 utförts.

Ditt medlemsregister på webben!