Avisera medlemmar

Att avisera medlemmar innebär att man skickar ut en uppmaning om förnyelse/förlängning av medlemskapet. Medlemmarna uppmanas då att betala in den årliga medlemsavgiften för ett fortsatt medlemskap i föreningen/klubben.
Aviseringen kan skickas via brev och/eller e-post. När aviseringen utförs uppdateras fältet ”Aviserad t.o.m.” på medlemmarna genom att datumet flyttas fram ett år (eller enligt aviseringsinställningar).

Visa snabbguiden >>

1. Visa medlemmar att avisera

Vilka medlemmar som ska aviseras beror dels på hur långt medlemmarna redan är aviserade och dels på vilken månad aviseringen görs.

avisering_sidhuvud

Aviseringsdatum

Aviseringsdatum är det datum som aviseringen görs och är som standard alltid dagens datum.

Har E-post

Här kan man välja att endast visa medlemmar som HAR eller SAKNAR e-postadress. Standardvalet är (alla) och innebär att alla medlemmar visas oberoende på om de har e-postadress eller ej.

Avgiftskategori

Här kan man välja att endast visa medlemmar som tillhör en viss avgiftskategori. Som standard är alternativet (alla) valt, vilket innebär att alla medlemmar visas oberoende vilken avgiftskategori de tillhör.

Medlemsnr

I fältet Medlemsnr kan man välja att visa medlemmar inom ett angivet nummer-intervall. Urval på medlemsnummer kan göras på fyra olika sätt.

Du kan t.ex. ange:

  • 300 (medlem nr 300)
  • -300 (medlemmar upp t.o.m. nr 300)
  • 300- (medlemmar fr.o.m. nr 300)
  • 300-400 (medlemmar fr.o.m. 300 t.o.m. 400)
Visa

I valet Visa väljer man också hur många medlemmar som ska visas/aviseras åt gången.

Av prestandaskäl kan det vara bra att avisera stegvis med t.ex. 100 i taget. Klicka i så fall på knappen Sök efter varje slutförd avisering för att visa fler medlemmar att avisera (tills alla är aviserade).

Sök

Klicka på knappen Sök för att visa medlemmarna som ska aviseras i en lista (enligt eventuellt urval).


2. Välj medlemmar för avisering

En lista med de medlemmar som ska aviseras visas (enligt angivna val). Medlemsnamn med blå text indikerar att medlemmen har en e-postadress registrerad och därför kan aviseras via e-post om så önskas.

avisering_lista

check_enDe medlemmar som ska aviseras väljs i listan genom att bocka i (checkbox) önskade rader.

check_alla_ingenVanligast är dock att samtliga rader ska väljas för avisering, och då kan man enkelt välja alla (eller ingen) genom att bocka i Markera alla/ingen.


3. Verkställ avisering

Nedanför listan anger man vilket datum medlemmarna kommer att bli aviserad t.o.m. (eller fr.o.m. beroende på inställning) när aviseringen verkställs.

Här anges även om e-post ska skickas till de medlemmar som har e-postadress och även vilken avi- och talongtext som ska användas (väljs från förinställda texter).

avisering_sidfot

Om man väljer att dela upp aviseringen i flera delaviseringar (rekommenderas om medlemsantalet är stort) får ovanstående aviseringsprocedur 1-3 återupprepas tills alla medlemmar har aviserats.


OBS! Det finns ingen funktion för att ångra en utförd avisering. Var noggrann med att kontrollera samtliga uppgifter innan aviseringen utförs. De aviseringar som skickas via e-post kommer att skickas direkt och kan då inte stoppas.

Ditt medlemsregister på webben!