Avihistorik

Avihistorik används för att visa en sammanställning över avprickade inbetalningar .

Sidan Avihistorik visar en lista med utförda inbetalningar grupperad och summerad per avprickningstillfälle.

Ditt medlemsregister på webben!