Redigera medlem

Medlemmar kan redigeras både via Sök medlem och Medlemslistan. Vilka som kan redigera medlemmar styrs av behörigheter.

Redigera medlem

Sök fram och visa den medlem som ska redigeras via sidan Medlemslista eller Sök medlem.
Via sidan Medlemslista måste man klicka på den medlem som ska redigeras i listan.

Klicka sedan på knappen Redigera för att komma till redigeringsläget för medlemmen.

redigera_medlem

Ditt medlemsregister på webben!