Medlemslista

Sidan Medlemslista används av administratörer för att söka, filtrera, registrera och redigera medlemmar. Här finns också möjlighet att ta fram rapporter och göra e-postutskick.

Sökfält

Vilka sökfält som visas är inställningsbart och kan anpassas efter önskemål.

Ange sökkriterier i önskade fält för att göra urval på medlemmar eller för att hitta en enskild medlem.

Resultatlista

Sökresultatet visas i en lista. För att förhindra att listan som visas blir så lång finns en begränsning på antal rader som visas. antalsbegransning

Om sökresultatet resulterar i fler rader/medlemmar än denna begränsning kommer listan att delas upp på flera sidor.sidvaljare

Sortera listan

Listan kan sorteras på önskad kolumn genom ett klick på kolumnrubriken. En fylld pil visas längst till höger på den kolumn som är sorterad och kolumnens bakgrundsfärg ändras. Vid ett till klick på en redan sorterad kolumn kommer sorteringsordningen att ändras (växlar mellan stigande/fallande).

listsortering

Ditt medlemsregister på webben!