Lägga till ny medlem

På sidan Medlemslista finns det möjlighet att lägga upp en ny medlem.

Ny medlem

Klicka på ikonen Ny medlem och välj Ny medlem eller Registreringssidan i menyn som visas.

meny_ny_medlem

Välj Registreringssidan om det är en ny ansökande medlem som ännu inte betalt medlemsavgiften och därmed inte heller ska tilldelas något medlemsnummer.
I övriga fall väljer du menyalternativet Ny medlem.

Ny ansökande medlem

Välj menyalternativet Registreringssidan för att registrera en ny ansökande medlem. En ansökande medlem tilldelas inget medlemsnummer och får heller inte möjlighet att logga in på Mawik Medlem WEB.

Ny medlem som betalat medlemsavgiften

Välj alternativet Ny medlem för att registrera en ny medlem som redan har betalat medlemsavgiften och som ska få möjlighet att logga in på Mawik Medlem WEB.

Det finns fler uppgifter som kan registreras för medlemmen via denna typ av registrering än vid registreringssidan.

Medlemsfält

Här följer en kort beskrivning av vissa medlemsfält.

Medlemsnr Unikt medlemsnummer. Nästa lediga nummer föreslås automatiskt.
Det rekommenderas starkt att medlemsnr är ett heltal, men systemet tillåter även bokstäver i medlemsnumret.
Anonym
Ej i matrikel Används för inte ta med medlemmen i matrikel.
Administratör Anger om medlemmen ska tilldelas administratörsbehörighet.
Inaktiv Används för att indikera en medlem som inaktiverad.
Om en medlem inte betalar medlemsavgiften trots påminnelser kommer den att inaktiveras automatiskt.
Medlem sedan Datum då medlemmen registrerades som medlem.
Aviserad t.o.m. Anger t.o.m. vilket datum medlemmen är aviserad.
Lösenord Det lösenord som medlemmen ska använda vid inloggning på Mawik Medlem WEB. Användarnamnet vid inloggning är alltid medlemsnummer. I fältet Repetera måste lösenordet repeteras vid ändring av det.
Medlemmen får automatiskt ett mejl med inloggningsuppgifterna efter att registreringen sparats (förutsatt att e-postadress angivits).
Kategorier Kategoritilldelning används för att kunna dela in medlemmarna i kategorier. Vilka och hur många kategorier som används är inställningsbart i systemet och kan användas efter egna önskemål.
Avgiftskategorier Denna inställning styr vilken avgift medlemmen ska betala.
Familjemedlem Anger om medlemmen är en familjemedlem och kopplad till en huvudmedlem i familjen.

Ditt medlemsregister på webben!