Hantering

Under alternativet Hantering har du möjlighet att avisera (fakturera) medlemsavgifter, hantera redan skapade aviseringar, påminna uteblivna betalningar och pricka av medlemsinbetalningar.


Avisera medlemmar arrow2

Avisering kan liknas vid fakturering av medlemsavgift och används framför allt för att ”fakturera” den årliga medlemsavgiften.

hantering_avisera_knapp

 

Skriva ut avi-kopior arrow2

Gjorda aviseringar kan granskas och skrivas ut i efterhand.

hantering_avikopior_knapp

 

Påminn uteblivna betalningar

Vid uteblivna betalningar av medlemsavgiften kan påminnelser skickas ut till de medlemmar som ännu inte betalt. Efter två påminnelser utan betalning finns möjlighet att inaktivera medlemmar.

Skapa påminnelse arrow2
Inaktivera medlemmar arrow2

hantering_paminn_knapp

Påminn via e-post arrow2

hantering_paminnepost_knapp

 

Registrera betalningar arrow2

När medlemsbetalningar gjorts ska dessa registreras genom att ”pricka av” de betalda aviseringarna i en lista.

hantering_avibetalning_knapp

Ditt medlemsregister på webben!